Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Co je to průraznost protlačovací rakety?

Průraznost u protlačovacích raket se obvykle odkazuje na schopnost rakety prorazit nebo proniknout přes materiální překážku, jako je zemina nebo jiná pevná struktura. Jedná se o důležitý parametr pro hodnocení účinnosti a výkonnosti protlačovacích raket.

 

Průraznost protlačovací rakety je ovlivněna několika faktory, jako například:

  1. Energie nárazu: Čím větší je kinetická energie rakety při nárazu, tím větší je pravděpodobnost průrazu překážky.

  2. Konstrukce a materiál hlavice: Hlavice protlačovací rakety musí být navržena tak, aby byla schopna odolat nárazu a přenést co nejvíce energie na překážku. Materiál hlavice a její tvar mohou být klíčové pro dosažení co největší průraznosti.

  3. Přesnost a účinnost řízení rakety: Přesná navigace a řízení rakety jsou klíčové pro dosažení maximální průraznosti, protože umožňují raketě dosáhnout co nejsilnějšího nárazu v optimálním úhlu a místě.

Celkově je průraznost důležitým faktorem pro hodnocení výkonnosti protlačovacích raket, zejména v situacích, kdy je potřeba prorazit silné pevné překážky. Obecně mají protlačovací rakety TERMA MAX vysokou průraznost hlavice i v hutných nebo kamenitých zeminách.

 

 

 

A dále si u nás přečtěte

 

Přejít na protlačovací rakety