Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Pravidelný servis a údržba zemní protlačovací rakety

Používáte-li vy nebo vaši zaměstnanci ke své práci protlačovací raketu firmy TERMA, jistě jste si už ověřili, že se jedná o vysoce kvalitní stroj, který si poradí s nejrůznějšími druhy půdy. I ten nejlepší výrobek ale ke správnému fungování potřebuje pravidelnou údržbu a servis. Víte, jak se o protlačovací raketu nejlépe starat a kdy je čas svěřit její údržbu odborníkům?

 

 

Každodenní kontrola se vyplácí

Protlačovací raketa neboli krtek bývá zpravidla v zápřahu každý den. Samozřejmostí je průběžná vizuální kontrola všech jejích částí včetně olejovače, pneumatických hadic i závitových spojů stroje. Zde je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k jejich uvolnění.

Zkontrolujte stav zadní krátké hadice vycházející z těla rakety. Nesprávnou manipulací, přenášením rakety právě za tento konec nebo prací v příliš krátkém výkopu může docházet k jejímu opakovanému ohýbání a lámání. I když je tato hadice vyrobena z kvalitního materiálu se silným ocelovým opletem, může v důsledku lámání dojít k výskytu praskliny. Tou uniká tlakový vzduch z kompresoru a raketa může ztrácet výkon. Při běžné kontrole se také ujistěte, že na rychlospojkách nechybí gumové o-kroužky.

Při zjištění vrypů či jiného poškození vnějšího těla zemního kladiva je nutné kontaktovat autorizovaný servis.

 

Myslete i na kontrolu hladiny oleje v olejovači a kontrolu jeho těsnosti a pohyblivosti ventilů. Používejte biologický olej EkoMAX, který zvyšuje výkon rakety a dotěsňuje pohyblivé spoje. Vyvarujte se používání „jakýchkoli olejů po ruce“, vyjetých hydraulických olejů či jiných nezpůsobilých maziv. Ty nejenže neplní svou správnou funkci, ale často i poškodí těsnění uvnitř.

 

Po skončení práce položte raketu na suchý povrch a podle provozních podmínek dále ošetřete. Pokud byly provozní podmínky normální, stačí zapnout maximální mazání na 20 sekund. Pokud se obáváte, že by se ve vaší zemní protlačovací raketě mohla nacházet voda, zapněte ji na 30 sekund s minimálním mazáním. Poté do rakety nalijte antikorozní olej TERMA KorMAX (lze použít i Veconol N-13 od firmy Modex Oil), 150 ml oleje nalijte do krátké zadní hadice a krátké vnitřní hadice a zapněte na 3 až 5 vteřin. Výskyt vlhkosti či vody uvnitř rakety bývá často způsoben kondenzací atmosférické vlhkosti v jarních a podzimních měsících roku. Pro toto období doporučujeme používat odlučovač vody, který se napojí na pneumatickou hadici před olejovač. Není-li odlučovač vody součástí kompresoru, pak lze vybrat z volitelného příslušenství TERMA.

 

Dostal se do rakety písek, bláto nebo zemina? Nalijte do krátké hadice a krátké vnitřní hadice 200 ml motorové nafty, poté zapněte stroj na 30 sekund. Následně do krátké i krátké vnitřní hadice nalijte 150 ml antikorozního oleje a zapněte na 3 až 5 vteřin.

Naprostou nutností je udržování čistoty v okolí rychlospojek. Jestliže se do nich dostane větší množství nečistot, mohou poškodit teflonové vedení a těsnění uvnitř rakety. Pokud se tak stane, většinou to poznáte tak, že stroj ztratí část svého výkonu. V každém případě to není nijak dramatická závada, ale je nutné zemní raketu nechat  přetěsnit v autorizovaném servise. Pro zamezení pronikání nečistot přes spoje hadic doporučujeme při práci přelepit spoje odolnou textilní páskou a před samotnou demontáží spojek spoj očistit od nánosů zeminy. Při rozpojení ihned uzavřete rychlospojku krytkou.

 

 

Správným přístupem prodloužíte životnost stroje

Pokud protlačovací raketu nebudete nějakou dobu používat, je třeba její vnitřní části důkladně ošetřit konzervačním olejem KorMAX. Ten byste měli v ideálním případě používat každý den po ukončení prací. Nesnažte se ušetřit použitím neoriginálních provozních a konzervačních olejů: na rozdíl od těch originálních neprodlouží životnost stroje, navíc může jejich používání způsobit řadu dalších problémů.

 

Chystáte se zemní protlačovací raketu odložit na dobu delší než týden? Měli byste ji nechat zakonzervovat v kvalifikovaném servise. Jestliže to z nějakého důvodu není možné, postupujte následovně: profoukněte pneumatickou hadici při zavřeném dávkování oleje, abyste z ní odstranili zbytky tekutin. Napojte zemní protlačovací raketu na přívod vzduchu a postup zopakujte. Při práci několikrát změňte směr chodu stroje (vpřed/vzad). V této činnosti pokračujte, dokud z rakety nepřestane vytékat voda a olej. Odstavte kompresor a odpojte raketu od dlouhé hadice. Do krátké hadice nalijte asi 150 ml antikorozního oleje, malé množství nalijte také do vnitřní hadice. Před rozpojením pneumatických hadic se ujistěte, že nejsou pod tlakem. Poté je propojte a raketu znovu zapněte. Během práce několikrát změňte směr chodu stroje a otočte jej kolem své osy, aby došlo k rovnoměrnému rozvedení oleje. Rozpojte hadice, uzavřete konce hadic plastovou krytkou... a máte hotovo.

 

Návštěva kvalifikovaného servisu

I když váš stroj šlape jako hodinky, jednou ročně je vhodné navštívit odborníky, kteří se o protlačovací raketu postarají a uvedou ji do nejlepšího provozního stavu. Servis zpravidla zahrnuje rozebrání, přetěsnění, důkladnou prohlídku všech dílů, vyčistění, kontrolu olejovače a vzduchových hadic. I při používání pečlivě kontrolovaného a servisovaného stroje je však třeba dbát na nošení ochranných pomůcek a dodržování instrukcí výrobce a dalších aspektů bezpečnosti práce.

Servis pro protlačovací rakety