Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Reference

Níže naleznete úzký výběr z realizovaných dodávek zemních protlačovacích raket TERMA MAX
s praktickými ukázkami využití zemních kladiv a použití příslušenství.

 

Mapa referencí

Reference

TERMA K130S - Instalace potrubí 110mm v Prostějově

Instalace potrubí 110mm v Prostějově   Na sídlišti v Prostějově bylo potřeba instalovat chráničky o průměru 110mm pod hlavní komunikací. Aby nemusela místní firma překopávat vozovku na několika místech, zakoupila zemní raketu TERMA MAX K130S s možností vytvářet protlaky o průměru 130mm. Vzhledem k soudržnosti zeminy bylo možné následně instalovat chráničku jednoduše ručně bez nutnosti použití dalšího příslušenství. S ohledem na rozsah prací se firma vybavila i dalším příslušenstvím pro přímé zatahování chráničky 110 a 125 mm a optickým zaměřovačem.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Prostějov

Více informací...

TERMA K130S - Pokládka optických kabelů v Popradu

Pokládka optických kabelů na sídlišti v Popradu   Na sídlišti v Popradu prováděla stavební firma pokládku optických kabelů. Pro zatahování chráničky průměru 90mm pod silnicí použila zemní kladivo TERMA MAX K130S s průměrem 130 mm. Vzhledem k hutné jílovité zemině s vysokou koncentrací kamene bylo možné s protlakem vycouvat a chráničku zatáhnout ručně.   Protlak délky cca 6-7 m trval v těchto náročnějších podmínkách Východního Slovenska cca 45 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Poprad

Více informací...

14ks raket TERMA pro slovenského mobilního operátora

14 ks zemních kladiv TERMA MAX pro slovenského mobilního operátora   Zaškolování pracovníků slovenského mobilního operátora pro prodádění zemních protlaků při instalaci telekomunikačních sítí.Společnost se vybavila několika modely zemních kladiv pro urychlení pokládky sítí.   Protlak délky cca 3,5 m trval cca 30 minut.     Použitý model: zemní rakety TERMA MAX K75S, K95S a K130S   Umístění realizace: Bratislava

Více informací...

TERMA K130S - Protlak 130mm s použitím startovací lafety

Protlak 130mm s použitím startovací lafety   Zaškolení stavební firmy z Trenčína pro základní protlaky se zemním kladivem TERMA MAX K130S. Soudržnost jílovité zeminy navyžadovala pro instalaci chráničky 90mm na vzdálenost 5,5m použití nádstavců pro přímé zatahování za raketou.   Spouštění zemního kladiva pomocí startovací lafety výrazně zkracuje přípravy a zvyšuje přesnost na větší vzdálenosti. Startovací lafeta s optický zaměřovačem umožňuje jemné nastavení úhlů a dává pevný podklad pro jednokrokové zavedení kladiva do zeminy.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S + startovací lafeta   Umístění realizace: Trenčín

Více informací...

TERMA K95S - Protlak pod komunikací v Praze

Protlak 95mm pod komunikací za provozu v Praze   Zaškolení stavební firmy z Prahy pro provádění podvrtů se zemním kladivem TERMA MAX K95S. Investor požadoval instalaci chráničky bez omezení provozu v Praze. Zároveň hustá síť potrubí a kabelů v zemi vyžadovala precizní a přesnou práci.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K95S   Umístění realizace: Praha      

Více informací...

TERMA K95S - Podvrt pod silnicí v Mladé Boleslavi

Podvrt pod silnicí v Mladé Boleslavi   Zaškolení v ostrém provozu velké nadnárodní stavební firmy se sídlem v Praze pro provádění protlaků se zemní raketou TERMA MAX K95S.   Pod silnicí financovanou Evropskou unií bylo potřeba dodatečně instalovat potrubí o průměru 75mm. Protlak o průměru 95mm a délce 8,5m trval cca 35 minut. Půdní podmínky byly ideální. Až na ten výhled!     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K95S   Umístění realizace: Mladá Boleslav

Více informací...

TERMA K75S, K95S, K130S - Oprava plynovodu u Kolárova

Oprava plynovodu u Kolárova s využítím zemních kladiv TERMA MAX   Slovenská stavební společnost zabývající se instalací a opravami inženýrských sítí dostala zakázku na opravu plynovodu v Kolárově. Vzhledem k velkému množství plynových přípojek a podvrtů pod chodníky a silnicí se rozhodla obměnit svůj park protlačovacích raket a pořídila několik nových zemních raket značky TERMA MAX. Přímo na místě proběhlo podrobné zaškolení na použití různého příslušenství pro přímé zatahování potrubí a použití rozšiřovacích pouzder do průměru 180mm.     Použitý model: zemní rakety TERMA MAX K75S, K95S, K130S   Umístění realizace: Kolárovo, Slovensko

Více informací...

TERMA K95S - Instalace chráničky pod vjezdem

Instalace chráničky 90mm pod vjezdem v Kutné Hoře   Zaškolení zákazníka v ostrém provozu při instalaci chráničky 90mm zemní raketou TERMA MAX K95S. Instalace pod vjezdy rodinných domů v Kutné Hoře.   Protlak o průměru 95mm a délce 3,2m trval cca 15 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K95S   Umístění realizace: Kutná Hora      

Více informací...

TERMA K130S - Protlak 130mm se startovací lafetou

Protlak 130mm s použitím startovací lafety u Svitav   Instalace kanalizační přípojky pro menší firmu ve Svitavách. Vzhledem k nutnosti provést protlak mezi dvěmi betonovými základy bylo nutné přesné počáteční zavedení protlaku. Při protlaku byla využita startovací lafeta, která poskytuje stabilní základnu pro prvotní založení a umožňuje precizní nastavení protlaku.   Protlak délky cca 8 m trval cca 65 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S + startovací lafeta   Umístění realizace: Svitavy

Více informací...

TERMA K95S - Instalace telekomunikačních sítí v Košicích

Instalace telekomunikačních sítí v Košicích   Známá a velká firma z Košic zabývající se instalací optických a inženýrských sítí si do svého technického portfólia pořídila několik zemních raket TERMA MAX K75KS, K95S a K130S. Předání první dodávky zemních kladiv proběhlo přímo v terénu při provádění protlaků pod příjezdovými cestami k rodinným domům.   Protlak délky cca 3 m trval cca 15 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K95S   Umístění realizace: Košice

Více informací...

TERMA K75S - Prodej první rakety MAX na českém trhu!

Prodej první rakety TERMA MAX na českém trhu! Píše se rok 2012.   Je rok 2012. Značka TERMA vstupuje na český a slovenský trh. Demo ukázka prvnímu zákazníkovi z Jižní Moravy při vytváření podvrtu pod komunikací blízko Uherského Brodu. Podvrt byl prováděn ve velmi tuhé jílovité zemině v blízkosti nádraží. Jelikož byla v těsné blízkosti vedena řada dalších inženýrských sítí, byly zde kladeny vysoké nároky na přesnost.   Protlak délky cca 5 m trval cca 50 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K75S   Umístění realizace: Uherský Brod

Více informací...

TERMA K75KS - Protlaky v písčitých pláních

Protlaky v písčitých pláních u Brandýsa n. Labem   Firma z Prahy měla zakázku pokládky datových kabelů v rámci celé vesnice blízko Brandýsa n. Labem. Pro vytváření množství krátkých protlaků malých průměrů si společnost zvolila zkrácenou verzi zemní rakety TERMA MAX K75KS. Raketa sice nemá srovnatelnou úderovou energii jako její delší sestra, ale je výrazně lehčí na manipulaci a není potřeba vytvářet velké startovací a cílové výkopy. Celá vesnice je situována na písečném podloží, kde se usazený písek pro svou omezenou schopnost stlačení, řadí mezi nejnáročnější zeminy k protláčení.   Protlak délky cca 3,5 m trval cca 60 minut (zhutněný písek).     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K75KS - krátká verze   Umístění realizace: Brandýs nad Labem

Více informací...

TERMA K95S - Protlak v kamenitém podloží u Frýdlantu

Protlak 95mm v kamenitém podloží u Frýdlantu   Zaškolení stavební firmy ze Severní Moravy pro provádění podvrtů se zemním kladivem TERMA MAX K95S. Podloží v okolí Frýdlanu nad Ostravicí je známé tvrdou kamenitou strukturou s vysokou koncentrací oblázků. Zemní raketa Terma K95S nezaznamenala výraznější pokles své rychlosti.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K95S   Umístění realizace: Frýdlant nad Ostravicí

Více informací...

TERMA K130S - Instalace optických sítí ve Staré Ľubovni

Instalace optických sítí v zástvavbě ve Staré Ľubovni   Při instalaci optických sítí v panelové zástavbě ve Staré Ľubovni si slovenská společnost vybrala zemní kladivo TERMA MAX K130S. Tento průměr sice není potřeba pro instalaci chrániček menších průměrů, ale zde se osvědčil s ohledem na velmi kamenité podloží, které ukrývalo i větší balvany. Model K130S je nejvýkonnější kladivo v nabídce a je za svou vysokou úderovou energii oceněno v řadě mezinárodních soutěžích. Průměr 130 mm zároveň umožňuje instalovat celou řadu průměrů kanalizačního a vodovodního potrubí.   Protlak délky cca 6 m trval cca 55 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Stará Ľubovňa

Více informací...

TERMA K75S - Ruční instalace chráničky 45mm

Protlak s následnou ruční instalací chráničky 45mm   Společnost ze Středních Čech si pro instalaci potrubí a chrániček malých průměrů pořídila zemní raketu TERMA MAX K75S. Jelikož pracovala v podloží, které bylo soudržné a snadno stlačitelné, bylo následně možné ruční vložení chráničky do vytvořeného podvrtu. Jelikož plánované protlaky byly většinou větších délek, byla zvolena raketa se standardní délkou zajišťující vysokou přesnost.   Protlak délky cca 4,5 m trval cca 40 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K75S   Umístění realizace: Pelhřimov

Více informací...

TERMA K130S - Protlak pod obecní komunikací v obci u Přerova

Protlak pod obecní komunikací v obci u Přerova   Instalace vodovodního potrubí průměru 110mm zemní protlačovací raketou TERMA MAX K130S pod obecní komunikací bylo rychlejším a ekonomičtějším řešením než rozkopání silnice. Díky vhodným půdním podmínkám bylo možné potrubí instalovat ručně.   Podvrt délky cca 6-7 m trval přibližně 1 hodinu a 10 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Přerov

Více informací...

TERMA K130S - Přímé zatahování potrubí 110mm

Přímé zatahování potrubí 110mm   Společnost z Jižních Čech stála před úkolem instalovat PE potrubí o průměru 110 mm na vzdálenosti od 6-10 m. Jelikož v místě instalace bylo podloží, které nebylo dostatečně soudržné a u větších vzdáleností je problematická ruční instalace potrubí do vytvořeného podvrtu, zvolila firma zatahování potrubí přímo za raketou.   Obecně se jedná o nejbezpečnější způsob instalace chrániček a potrubí, který zajišťuje efektivní zatažení a v případě potřeby umožňuje s raketou také vycouvat zpět.   Protlak délky cca 8,5 m trval cca 50 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Nýřany

Více informací...

TERMA K130S - Instalace potrubí na Znojemsku

Instalace potrubí na Znojemsku   Instalace potrubí v oblasti Znojma za použití přímého zatahování potrubí přímo za raketou. Pro nesoudržné písečné podloží a protlaky větších délek je tento způsob nejbezpečnější a nejefektivnější. Fotografie popisují postup při vytváření podvrtů s přímým zatahování chrániček nebo potrubí 110 nebo 125 mm.   Pro instalaci byla využita startovací lafeta, která poskytuje stabilní základnu pro prvotní založení a umožňuje precizní přesné nastavení protlaku.   Protlak délky cca 7,5 m trval cca 45 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S + startovací lafeta   Umístění realizace: Znojmo

Více informací...

TERMA K130S - Instalace potrubí v jílovitém podloží

Instalace potrubí v jílovitém podloží   Instalace vodovodního potrubí malých průměrů v jílovitém podloží. Skrze podvrty pod vjezdy k chatá a rodinným domům bylo potrubí zatahováno zpětným tažením za špičku zemní rakety.   Protlak délky cca 3,5 m trval cca 20 minut.     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S   Umístění realizace: Hořovice

Více informací...

TERMA K130S - Zatahování potrubí 160mm s rozšířením

Zatahování potrubí 160mm s rozšířovacím pouzdrem 180mm   Společnost od Hradce Králové použila zemní raketu TERMA MAX K130S s rozšířovacím pouzdrem průměru 180mm pro přímé zatažení PE potrubí průměru 160mm. Jednalo se o protlak ve dvou krocích - v prvním kroce byl vytvořen základní protlak samotnou raketou průměru 130mm a následně po nasazení rozšiřovacího pouzdra byl průměr protlaku zvětšen na 180mm s zároveň zataženo potrubí 160mm.   Protlak délky cca 6,5m trval cca 1,5 hodiny (protlak + rozšíření).     Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S s rozšířením na 180mm   Umístění realizace: Hradec Králové

Více informací...