Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Jak správně vybrat zemní protlačovací raketu?

Zemní protlačovací rakety jsou díky dostupné ceně, časové úspoře a „čistotě práce“ nejčastěji využívanou bezvýkopovou technologií pro instalaci kabeláže a potrubí. Jak ale zemní protlačovací raketu správně vybrat – a v jakých případech je výhodné ji použít?

 

Jak zemní rakety pracují

 

Zemní protlaky si vysloužily lidový název krtek. Je to proto, že podobně jako krtek při práci vytvářejí v půdě horizontální tunel, přičemž roztláčí zeminu do stran.

 

Rakety při této práci pohání masivní úderník, kterému dodává energii vzduchový kompresor. Zemní protlaky tedy pracují na pneumatický pohon, nejčastěji při provozním tlaku 7 barů.

 

Abyste tak mohli zemní protlaky používat, musíte si pořídit vzduchový kompresor odpovídajícího výkonu. Ten volte vždy v závislosti na průměru rakety – zatímco raketě o průměru do 95 mm stačí kompresor o výkonu do 3 m3/min, raketa s průměrem 180 mm už potřebuje kompresor s výkonem 5 m3/min.

 

Jak velké otvory můžete razit

 

V převážné většině případů se neřízené protlaky používají při ražení tunelů o maximálním průměru 200 mm. Instalace optických kabelů nebo menších chrániček a přípojek vyžaduje podvrt o průměru 65-95 mm, instalace větších chrániček a PE nebo PVC potrubí pak asi 110-180 mm. Větší průměry zpravidla nebývají nutné.

 

Průměry protlaků prováděných pomocí protlačovacích raket TERMA MAX

 

Pokud byste přesto potřebovali větší podvrt, není to u této technologie problém. Pro příklad zemní raketa TERMA MAX K130S s rozšiřovacím pouzdrem vytvoří tunel o průměru až 215 mm, stále se přitom bavíme o relativně malém zařízení s hmotností 115 kg, které lze z výkopu poměrně snadno vytáhnout i ručně.

 

Průměry protlaků prováděných pomocí protlačovacích raket TERMA MAX

 

Kdyby vám ani tyto průměry nestačily, je možné zajít ještě dále. Jestliže namísto klasického zatahování potrubí nebo chráničky přímo za raketou využijete metodu ramování (zarážení) ocelového potrubí, pak dokážete razit tunely ještě větší. Kupříkladu ramovací raketa TERMA MAX T 240 v takovém případě zvládne zarazit potrubí o průměru až 711 mm.

 

Vliv na výkon raket má v každém případě složení půdy. Dřívější technologie umožňovaly provádět zemní protlaky prakticky jen v lehkých hlinitých půdách, dnes už je situace mnohem lepší. Zemní rakety TERMA díky vhodně navržené stupňovité hlavici prorazí i velmi hutnou nebo kamenitou půdu. Překážkou není ani větší kámen nebo kus betonu. Přesto je potřeba počítat s tím, že obecně v takových podmínkách bude výkon zemních raket, respektive jejich rychlost menší.

 

Jak je to s přesností

 

Neřízené protlaky se v minulosti potýkaly s tím, že nebyly příliš přesné. Technologie jdou však dopředu a dnešní rakety dokážou i v podvrtech o délce několika desítek metrů mířit s minimální odchylkou.

 

Ukázkou tohoto technologického pokroku jsou např. rakety TERMA, které díky speciálně navržené geometrii hlavice a přesně vyváženému tělu patří co do přesnosti k tomu nejlepšímu, co současný světový trh nabízí. Značka TERMA ostatně za své rakety sklidila řadu mezinárodních ocenění v kategoriích přestnosti a velikosti úderové energie.

 

Kromě vyladěné geometrie tomuto výsledku napomáhají také další užitečné prvky, např. pneumatický ventil na přimazávači vzduchu. S ním můžete snadno měnit směr chodu rakety, aniž byste museli komplikovaně otáčet pneumatickou hadicí nebo tahat za lanko. Řídící pneumatická hadice je u raket TERMA uložená uvnitř hlavní vzduchové hadice a je vyztužená silným ocelovým opletem, což předchází jejímu opotřebení nebo lámání...

 

 

Z jakých materiálů se rakety vyrábí

 

Při diskusi nad raketami značky TERMA, je potřeba dodat, že úderník se v pouzdře rakety pohybuje po otěruvzdorných těsnících teflonových páskách. Tyto pásky můžete kdykoliv a hlavně levně vyměnit. Výhodou "teflonové technologie" je zajištění trvalé provozuschopnosti a výkonu raket. Po výměně teflonového vedení raketa opět těsní jako nová.

 

To je zásadní posun oproti dřívější technologii „kov na kov“, kterou stále používá řada dnešních levnějších výrobců. V takovém případě při vniku nečistot do rakety dochází k rychlému opotřebení stykových ploch a pohyblivých součástí, snížení výkonu rakety a nutnosti investovat do nákladné opravy. Naproti tomu, vnikne-li nečistota do těla rakety vybavené teflonovou technologií, dojde max. k poškození teflonového vedení, které jak již bylo dříve zmíněno lze jednoduše vyměnit.

 

Zastavit se musíme také u koncové části raket, které při rozebírání a skládání musíte ve většině případů lepit. Rakety TERMA díky přesným závitům není potřeba lepit – K dotažení stačí  použít jenom pásku Loctite. Příjemnou záležitostí jsou pak u TERMY samojistící rychlospojky hadic, které brání samovolnému rozpojení hadice a rakety v průběhu protlaku.

 

Z konstrukčího hlediska je zemní raketa TERMA tvořena masivním monolitickým úderníkem s antivibračními prvky, které produlužují její životnost při zachování vysokého výkonu. Všechny vnitřní plochy těla rakety i úderníku jsou opatřeny antikorozní úpravou, povrch součástí je nitridován.

 

Průměry protlaků prováděných pomocí protlačovacích raket TERMA MAX

 

 

Dostupnost příslušenství a servisu

 

Při samotném výběru zemní protlačovací rakety se dívejte na to, jaká je dostupnost příslušenství a servisu.

 

Zemní rakety pracují v náročných podmínkách, opotřebovávají se a čas od času potřebují pravidelnou údržbu. U všech raket dochází při práci k otěru teflonového vedení a k postupnému opotřebení hlavice, tedy zaoblení jejích stupňovitých hran. Zejména pokud pracujete v kamenitých půdách. U raket TERMA je možné celou hlavici za přijatelnou cenu vyměnit, bez nutnosti kupovat novou raketu. Jestliže ale nebudete mít servis po ruce, může se vaše práce i na několik týdnů pozdržet.

 

Stejně se vám může hodit také další příslušenství, jehož má TERMA v nabídce široký výběr - koncová pouzdra pro zatahování chráničky, napínáky, rozšiřovací pouzdra, nástavce pro přímé vtahování potrubí, zaměřovací zařízení, startovací lafeta, přepravní popruhy či příslušenství pro ramování ocelového potrubí.

 

Závěrem: levné a ekologické

 

V porovnání s protlaky vrtanou technologií nebo řízenými protlaky jsou ty neřízené mnohem jednodušší a hlavně levnější. Protlačovací raketa včetně základního příslušenství vás vyjde na cca 100-200 tis. korun, navíc není pro její provoz třeba vysoce odborné obsluhy.

 

V neposlední řadě hraje vliv také ekologický faktor – při použití této technologie nedochází k velkým zásahům do krajiny, většinou stačí jen malý startovací výkop. V této souvislosti pouze upozorňujeme, abyste pro zajištění bezpečnosti a přesnosti zachovali dostatečnou hloubku podvrtu pod úrovní terénu: minimálně o velikosti desetinásobku průměru použité rakety.

 

Konstrukce rakety navíc umožňuje použití ekologicky odbouratelného biooleje s minimálním dopadem na životní prostředí.

 

 

 

Skica_protlaku_Terma

 

 

Zobrazit zemní protlačovací rakety TERMA MAX