Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Co je to stupňovitá hlavice?

Stupňovitá hlavice je konstrukční prvek některých typů protlačovacích raket, který je navržen tak, aby zlepšil schopnost rakety prorazit a proniknout přes různé materiály a zeminu.

 

Protlačovací rakety jsou vybaveny stupňovitou hlavicí

 

Protlačovací rakety jsou vybaveny stupňovitou hlavicí

 

 

 

Tato konstrukce obvykle zahrnuje sérii koncentrických nebo postupně se zužujících stupňů, které umožňují průnik protlačovací rakety do materiálu a pomáhají ji postupovat dále do cílové oblasti.

 

Tento typ hlavice je často využíván u protlačovacích raket, které mají za cíl prorazit pevné materiály, jako jsou různé druhy zeminy nebo různé podzemní struktury. Jejich účelem je maximalizovat průbojnost a účinnost rakety při pronikání přes materiály, které by jinak mohly být jen velmi prostupné.

 

Stupňovitá hlavice navíc snadno drží směr, čímž při ražení otvoru postupuje velmi přesně. Naše zemní protlačovací rakety TERMA MAX jsou vybaveny inovovanou stupňovitou hlavicí s úderníkem se zvýšenou hmotností.

 

 

Přejít na protlačovací rakety