Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Co je to olejovač u protlačovacích raket?

Olejovač u protlačovací rakety je zařízení, které slouží k mazání a chlazení vnitřních mechanismů a součástí rakety, které generují tlak a pohyb.

 

Při proražení pevných materiálů, jako je například zemina, může být vnitřní mechanismus rakety vystaven vysokému tření, teplu a tlaku. Olejovač je navržen tak, aby zajišťoval, že tyto součásti zůstanou chlazené a promazané i za těchto náročných podmínek. To pak pomáhá minimalizovat opotřebení a zajišťuje plynulý chod rakety během průchodu přes zeminu.

 

Jelikož protlačovací rakety často pracují v extrémních podmínkách a vystaveny jsou vysokým nárokům, je důležité mít tyto mechanismy, které zajistí spolehlivý provoz a minimalizují opotřebení součástí.

 

Protlačovací raketa neboli krtek bývá zpravidla v zápřahu každý den. Samozřejmostí by tedy měla být průběžná vizuální kontrola všech jejích částí včetně olejovače.

 

Konstrukce rakety navíc umožňuje použití ekologicky odbouratelného biooleje s minimálním dopadem na životní prostředí. Používejte tedy biologický olej EkoMAX, který zvyšuje výkon rakety a dotěsňuje pohyblivé spoje. Vyvarujte se používání "jakýchkoli olejů po ruce", vyjetých hydraulických olejů či jiných nezpůsobilých maziv. Ty nejenže neplní svou správnou funkci, ale často i poškodí těsnění uvnitř.

 

Protlačovací raketa

 

I když váš stroj šlape jako hodinky, jednou ročně je vhodné navštívit odborníky, kteří se o protlačovací raketu postarají a uvedou ji do nejlepšího provozního stavu. Rádi vám olejovač zkontrolujeme a případně opravíme

 

 A dále si u nás přečtěte

 

Přejít na protlačovací rakety