Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Ke stažení

 

      V této sekci naleznete produktový katalog bezvýkopových zařízení TERMA MAX ke stažení
      včetně popisu konstrukce a použitých technologií.

 

        Katalog protlačovacích raket TERMA 2015            

Katalog TERMA 2020 
 

    Rez raketou Terma   Přednosti a popis konstrukce raket TERMA
       
    Rez raketou Terma   Přednosti a popis konstrukce raket TERMA
       
    Olejovač Terma   Popis olejovače TERMA s integrovanou změnou 
směru chodu rakety
       

 

 

Teflonová technologie

Jednou z hlavních předností zemních protlačovacích raket TERMA MAX je použití moderní teflonové technologie. Tato technologie nahradila u všech významných světových výrobců původní technologii, kdy se úderník pohyboval v těle rakety po kovových plochách. Ty, i když jsou z počátku přesně opracované, podléhají postupnému opotřebení, což vede k postupné ztrátě výkonu. Případné nečistoty (písek, hlína, koroze apod.), které se dostanou do vnitřních částí rakety, způsobí netěsnosti a nákladně opravitelné poškození. V případě teflonové technologie jsou tyto stykové plochy vymezeny teflonovými páskami, které dlouhodobě dokonale těsní a v případě opotřebení nebo poškození se jednoduše vymění za nové. Tento přístup zajišťuje dlouhodobě vysoký výkon zemní rakety a významně snižuje provozní a servisní náklady.