Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Co je to teflonová technologie / teflon?

Teflon je známý svou nízkou mírou tření a vysokou odolností vůči chemikáliím a teplu, což ho činí vhodným materiálem pro aplikace, kde je potřeba snížit tření nebo odolat vysokým teplotám.

 

Teflon je často používán u protlačovacích raket kvůli několika vlastnostem, které jsou v tomto kontextu velmi výhodné:

  1. Nízké tření: Teflon má velmi nízký koeficient tření, což znamená, že povrch pokrytý tímto materiálem má schopnost snižovat odpor a tření při kontaktu s jinými materiály. To je velmi užitečné při proražení pevných překážek, protože to snižuje množství energie, které je potřeba k jejich překonání.

  2. Chemická odolnost: Teflon je odolný vůči mnoha chemikáliím a korozivním látkám. Tato odolnost může být užitečná při proražení různých materiálů, které mohou obsahovat agresivní chemikálie.

  3. Vysoká teplotní stabilita: Teflon má vysokou teplotní odolnost, což znamená, že může odolat vysokým teplotám, aniž by se rozkládal nebo deformoval. To je důležité v situacích, kdy může být raketa vystavena vysokým teplotám při proražení překážky.

Vzhledem k těmto vlastnostem je použití Teflonu u protlačovacích raket efektivní strategií k optimalizaci průbojnosti a účinnosti rakety při proražení různých materiálů. Výhodou "teflonové technologie" je zajištění trvalé provozuschopnosti a výkonu raket.

 

Tato technologie vlastně nahradila u všech významných světových výrobců původní technologii, kdy se úderník pohyboval v těle rakety po kovových plochách. Ty, i když jsou z počátku přesně opracované, podléhají postupnému opotřebení, což vede k postupné ztrátě výkonu. Případné nečistoty (písek, hlína, apod.), které se dostanou do vnitřních částí rakety způsobí nákladně opravitelné poškození. V případě teflonové technologie jsou tyto stykové plochy vymezeny teflonovými páskami, které dlouhodobě dokonale těsní a v případě opotřebení nebo poškození se jednoduše vymění za nové. Tento přístup zajišťuje dlouhodobě vysoký výkon rakety a významně snižuje provozní a servisní náklady.

 

 

 

Přejít na protlačovací rakety