Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Co je to odlučovač vody u protlačovacích raket?

Výskyt vlhkosti či vody uvnitř protlačovací rakety bývá často způsoben kondenzací atmosférické vlhkosti v jarních a podzimních měsících roku. Pro toto období doporučujeme používat odlučovač vody, který se napojí na pneumatickou hadici před olejovač.

 

Odlučovač vody u protlačovací rakety je tedy zařízení navržené k odstraňování vody, která se může vyskytovat uvnitř rakety nebo v přívodních potrubích.

 

Voda může být problematická, protože může poškodit nebo snížit účinnost některých částí protlačovací rakety, zejména pokud jde o pohyblivé mechanismy, elektroniku nebo jiné citlivé součásti. Pokud se voda dostane do vnitřních prostorů rakety, může také způsobit korozi nebo jiné formy poškození.

 

Odlučovač vody obvykle funguje na základě principu odstranění vody proudem vzduchu, který proudí raketou, předtím než se voda může dostat do citlivých součástí. To může být dosaženo pomocí různých technik, jako jsou separátory vody, odstředivé síly nebo adsorpční materiály, které zachytávají vodu a oddělují ji od průchodu vzduchu nebo plynu.

 

Odlučovač vody je důležitým prvkem pro udržení spolehlivého provozu protlačovací rakety a minimalizaci rizika poškození nebo ztráty účinnosti způsobené vodou.

 

Takto vypadá protlačovací raketa

 

Takto vypadá protlačovací raketa

 

 

 A dále si u nás přečtěte

 

Přejít na protlačovací rakety