Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

TERMA K130S - Protlak pod obecní komunikací v obci u Přerova


Protlak pod obecní komunikací v obci u Přerova

 

Instalace vodovodního potrubí průměru 110mm zemní protlačovací raketou TERMA MAX K130S pod obecní komunikací bylo rychlejším a ekonomičtějším řešením než rozkopání silnice. Díky vhodným půdním podmínkám bylo možné potrubí instalovat ručně.

 

Podvrt délky cca 6-7 m trval přibližně 1 hodinu a 10 minut.

 

 

Použitý model: zemní raketa TERMA MAX K130S

 

Umístění realizace: Přerov