Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Ramování ocelového potrubí zemní protlačovací raketou TERMA MAX

POPIS TECHNOLOGIE RAMOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ

 

 

ramování potrubí 01

 

Postup zarážení ocelového potrubí pomocí zemní rakety TERMA MAX:

a) Při přípravě ramovaného potrubí (1) jsou nejprve na ústí trubky, která bude zaváděna do zeminy, navařeny 2 zátěžové ocelové prstence (2), např. standardní stavební ocel. První z vnější strany trubky aby se zabránilo deformaci ústí potrubí a druhý zevnitř, který narušuje pohlcovanou zeminu tak, aby šla na závěr instalace ze zaraženého potrubí snáze odstranit.  Na opačném konci potrubí se navařují úchyty (3), které budou použity na pevné spojení potrubí s ramovací nebo protlačovací raketou vysokopevnostními popruhy.

b) Umístění ocelového potrubí do strartovacího výkopu a jeho zarovnání do požadovaného směru instalace. Obecně je délka startovacího výkopu rovná délce zaráženého potrubí a délky rakety.

c) Umístění kónických prstenců vhodných průměrů (4) do ústí ocelové trubky, aby  hlavice zemní rakety byla vymezena vůči středu potrubí.

d) Příprava uložení zemní protlačovací rakety tak, aby její osa odpovídala ose instalovaného potrubí. I malá procentuální odchylka souososti  způsobuje ztrátu přenosu úderové energie z rakety na potrubí.

e) Zasunutí hlavice zemní rakety do konických prstenců na ústí potrubí a její zajištění pomocí vysokopevnostních popruhů (5). Popruhy spojují navařené úchyty na konci potrubí a koncové pouzdro zemní rakety.

f) Připojení tlakového vzduchu přes olejovač k zemní raketě.

g) Spuštění zemní rakety a zaražení potrubí.

ramování potrubí 01

 

 

  

Postup vyčištění instalovaného potrubí od zbytkové zeminy:

 

ramování potrubí 01


a) Po dokončení instalace potrubí se odpojí upevňující popruhy a pomocí zpětného chodu se uvolní zemní raketa z prstenců.

b) Následně je ručně vyčištěn vnitřek trubky od odpadového materiálu do hloubky cca 3-4 násobku průměru trubky pro možné zavedení vyfukovací destičku (1).

 

c) Do koncové části potrubí je potřeba vypálit čtyři otvory pro zajišťovcí trny (3), upevňující a zajišťující výfukovací destičku.

 
d) Po vložení a zajištění vyfukovací desky je připojena hydraulická hadice ke zdrojí tlakové vody a pneumatická hadice ke kompresoru.


e) Tlak vzduchu vytlačí zbytkovou zeminu ven z potrubí.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

 

 


 

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

 

Jakou délku potrubí mohu najednou instalovat?

Toto obecně závisí na půdních podmínkách. Nicméně v případě zemní protlačovací rakety MAX K95S doporučujeme zavádět ocelové potrubí o průměru 219 mm do maximální vzdálenosti 10 m.


Jak dlouhé potrubí potřebuji pro instalaci potrubí o délce 10 m?

Pro potrubí o délce 10 m potřebujete výkop o délce 10 m plus délka rakety. Pokud takový startovací výkop není  možný, pak potrubí lze rozdělit do kratších úseků a při instalaci postupně svařit.

 

Jak se spojuje potrubí při instalaci?

Standardním přivařením.


Jaké by měly být půdní podmínky, aby bylo možné technologii ramování použít?

Ramování potrubí lze použít ve standardní zemině. Tzn. bez větších kamenů nebo kusů betonu. Pokud si nejsme jisti, co se pod povrchem nachází, je možno udělat zkušební a zaváděcí protlak zemní raketou a ve stejném místě poté instalovat potrubí.

 

Jaké koncové pouzdro mohu pro ramování použít?

 

Lze použít standardní kónické pouzdro s možností couvání nebo válcové koncové pouzdro pro zatahování chráničky.

 

 


 

 

PREZENTACE POKLÁDKY POTRUBÍ - BRODY

 

Pod státní silnicí mělo být provedeno nové energetické zařízení.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Bylo  instalováno potrubí o průměru 133 mm. Celková délka potrubí byla 24 metrů a sestávala ze tří částí o délce 8 metrů. Potrubí mělo být zavedeno v hloubce 1,7 metru.
K tomuto účelu byla použita zemní protlačovací rakety TERMA MAX K130S společně s kónickými prstenci pro průměrech 90 - 190 mm. Potrubí před vložením bylo řádně připraveno, tzn. začátku trubky byly navařeny ocelové kroužky a na jejím konci držáky pro pevné spojení trubky se zemní raketou pomocí vazacích popruhů.

 

         

 

ramování potrubí 01

 

 

Celá délka potrubí byla instalována bez problémů. Potrubí bylo instalováno do středně zhutněného vlhkého písku.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Další osmimetrový úsek potrubí byl po vložení do startovacího výkopu svařen dohromady.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Celá instalace chránícího potrubí byla dokončena za méně než 1,5 hodiny.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

 

 

 


 

 

PREZENTACE POKLÁDKY POTRUBÍ - MALDYTY

 

V tomto případě je instalováno ocelové potrubí o průměru 219 mm a délce 18,5 metru, v hloubce 2 m, jako potrubí pro instalaci přívodu vody do nových rekreačních budov. Instalace probíhala pod stávajícím terénem a  nedávno položenou asfaltovou silnicí. K instalaci byla použita zemní protlačovací raketa TERMA MAX K95S.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Bylo potřeba položit dvě ocelové trubky  o délce asi 9 metrů.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

V případě této zakázky byl k dispozici dostatečný prostor pro dlouhý startovací výkop, aby bylo možné instalovat celou trubku bez nutnosti jejího dělení na kraší délky.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Bagr byl nejprve využit pro zhotovení startovacího výkopu a následně pomohl při správném založení potrubí ve výkopu.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Poté byl k instalovanému potrubí připojena zemní raketa a pomocí popruhů a hlavice rakety byl v potrubí vymezena pomocí kónických prstenců. Bylo třeba se ujistit, že zemní rakety je instalována va stejné ose jako potrubí.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Pro upřesnění odchylka osy posunu o 10 ° vzhledem k ose instalovaného potrubí způsobí, že ztratíme přibližně 20% nárazové energie zemní rakety.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

 

 

 

 

Ramovací kladiva TERMA MAX

autor

Tomáš Braun

Odborný prodejce a technik působící v oboru již více jak 15 let. Tomáš za dobu svého působení asistoval u nespočtu praktických aplikací, testoval a předával mnoho strojů přímo u zákazníků a prošel řadou odborných školení. Neustále sbírá zkušenosti z praxe, o které se rád podělí.
e-mail: info@manek.cz