Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Představení moderní technologie zemních protlačovacích raket TERMA MAX

Výrobce bezvýkopových technologií TERMA vyrábí protlačovací rakety s využitím moderní teflonové technologie, díky které mají rakety vyšší účinnost, delší životnost a výrazně nižší provozní náklady ve srovnání s původní „klasickou“ konstrukcí. Vyměnitelná stupňovitá hlavice, masivní monolitický úderník, pneumatický ventil zajišťující změnu směru chodu rakety, originální rychlospojky či vyztužené hadice – to vše staví rakety TERMA mezi přední světové výrobce.

 

Monolitický úderník

 

Hlavní součástí zemních protlačovacích raket je masivní úderník, který se pohybuje v těle rakety – pouzdře, a naráží do hlavice. Monolitická konstrukce úderníku eliminuje možnost jeho poškození v důsledku překročení provozního tlaku rakety. Sekundární ochranu poskytuje pojistný tlakový ventil na olejovači.

 

 

 

Vyměnitelné teflonové těsnění a vedení

 

V případě, že se úderník v pouzdře pohybuje „kov na kov“ dochází k otěru kovových kontaktních ploch a obě části se rychleji opotřebovávají. Postupem času vznikají vůle, které mají za důsledek ztrátu tlaku a účinnosti rakety. Současně s opotřebením vzrůstá i spotřeba vzduchu. Při opravě opotřebeného úderníku na něj servisní pracovník navaří ocelové prsteny, čímž zvětší jeho průměr, aby opět doléhal k pouzdru rakety. Oprava je ale nákladná.

 

Jestliže se mezi úderník a pouzdro rakety dostanou nečistoty, např. písek nebo zemina, pak dochází k velmi rychlému opotřebení úderníku nebo vážnému poškození kontaktních ploch. Oprava v tomto případě většinou bývá možná, ale velmi drahá.

 

Teflonové pásky

 

Protlačovací rakety TERMA mají ve své konstrukci mezi úderníkem a pouzdrem teflonové těsnící pásky, které brání vzájemnému tření kovových součástí a utěsňují prostor mezi nimi. Tím efektivně chrání kontaktní plochy a spolehlivě těsní. Toto řešení prodlužuje životnost rakety a redukuje náklady na provoz a údržbu a ztráty stlačeného vzduchu uvnitř rakety.

 

Dojde-li k opotřebení pásek, jednoduše se vymění za nové a raketa má stejné vlastnosti jako nová. Výměna pásek je mnohem rychlejší a hlavně levnější, než navařování prstenů na úderník rakety.

Zemní podvrty TERMA MAX

 

 

Povrchová nitridace

 

Antikorozní úprava všech funkčních ploch rakety povrchovou nitridací výrazně zvyšuje spolehlivost rakety, prodlužuje životnost jednotlivých dílů a dlouhodobě snižuje servisní náklady.

 

Antivibrační elementy

 

Raketa je zároveň vybavena antivibračními elementy, které chrání řídící píst před vibracemi, což zajišťuje její dlouhodobou provozuschopnost.

 

Přesná a stupňovitá hlavice

 

Zemní rakety TERMA vedle teflonové technologie pracují také s patentovanou stupňovitou hlavicí, která vyhrála řadu mezinárodních ocenění za přesnost. Je vyrobena z odolného materiálu, který prodlužuje její životnost.

 

Značka TERMA v současné době pokračuje v tradici výroby raket s pevnou hlavou, ačkoliv někteří výrobci přešli na hlavice pohyblivé. Podle nezávislých testů a referencí zákazníků mají obě varianty provedení srovnatelný výkon, pevné hlavice jsou však spolehlivější, méně poruchové a levnější.

 

Optimální délka a vyvážení rakety pozitivně ovlivňuje přesnost rakety bez ohledu na půdní podmínky.

 

Modulární konstrukce těla rakety

 

Hlavice, úderník, pouzdro, koncová část… jednotlivé prvky rakety jsou vyrobeny jako samostatné díly, což snižuje náklady na opravy. Častým dotazem bývá možnost výměny stupňovité hlavice, u které při prováděné protlaků dochází k postupnému opotřebení.

 

Zatímco u většiny výrobců zákazník platí vysoký příplatek za možnost výměny hlavice (rozdíl v ceně mezi raketou s pevně navařenou nebo vyměnitelnou hlavou) a následně i vysokou cenu za samotnou výměnu, společnost TERMA nabízí modelovou řadu raket s vyměnitelnou hlavicí již v základní ceně. Zákazníka pak potěší i fakt, že výměna hlavice přijde řádově na 700 - 1 000 EUR.

 

Zemní protlačovací kladiva TERMA MAX

 

 

Zpětný chod řešený pneumatickým ventilem

 

Směr chodu rakety TERMA během práce kdykoliv změníte otevřením či zavřením pneumatického ventilu, který je přehledně umístěn na přimazávači. U výrobců, kteří k ovládání rakety používají lanko nebo pootáčení hadice, bývá u delších protlaků nebo při částečném zasypání protlaku toto řízení problematické, někdy až nemožné.

 

Multifunkční přimazávač

 

Přehledný kompaktní přimazávač umožňuje vedle spouštění, plynulé regulace výkonu rakety a ovládání změny směru chodu rakety zároveň i regulovat přimazávání a kontrolovat množství oleje v nádobce. Olejovač je vybaven olejoznakem pro snadnou kontrolu množství oleje. Přimazávač současně obsahuje i omezovač vstupního tlaku, který chrání raketu před poškozením.

https://www.manek.cz/images/Terma/Olejovac_TERMA_w.jpg

 

 

Vyztužená řídící a pneumatická hadice

 

Vyztužení pneumatické hadice silným ocelovým opletem výrazně zvyšuje odolnost hadice proti otěru, proražení a chrání ji před zlomením či deformací. Zadní krátká hadice je navíc chráněna přidaným ochranným návlekem. Řídící trubice, ovládající změnu směru chodu rakety, je umístěna uvnitř hlavní vzduchové hadice, čímž je chráněna před fyzickým poškozením. Mezi raketou a přimazávačem tím vede pouze jedna odolná hadice, což snižuje možnost poškození systému.

 

Speciální rychlospojky se zámkovým systémem

 

Kromě rychlého napojení pneumatických hadic tento systém zároveň chrání spoje před samovolným rozpojením nebo uvolněním při práci. Systém také chrání raketu před proniknutím nečistot nebo zeminy dovnitř.

 

Precizní zpracování

 

TERMA vyrábí rakety s vysokým standardem zpracování (https://youtu.be/PJk-QIo-7R4). To se významně projeví především v údržbě a účinnosti rakety. Zadní část rakety – koncové pouzdro – je díky preciznímu závitu zajištěno pouze pastou Loctite a nikoliv lepením, takže se snáze demontuje a navíc při demontáži není potřeba nahřívání, které může mít za následek ztrátu mechanických vlastností.

 

Vlastní vývoj, výroba a rychlý servis

 

Výrobce TERMA své rakety vyvíjí a vyrábí ve vlastním závodě. To se pozitivně odráží jednak na technologickém pokroku raket, ale především v rychlosti servisu, poradenství a dostupnosti náhradních dílů a příslušenství. Díky důkladnému vyškolení servisních techniků v autorizovaných servisech zajišťuje rychlé a odborné servisní zázemí pro stavební firmy.

 

Zemní protlaky a kladiva TERMA MAX