Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Rámovanie oceľového potrubia zemným pretláčacím kladivem TERMA MAX

POPIS TECHNOLÓGIE RÁMOVANIE OCEĽOVÉHO POTRUBIA

 

 

ramování potrubí 01

 

Postup zarážania oceľového potrubia pomocou zemného kladiva TERMA MAX:

 

a) Pri príprave rámovaného potrubia (1) sú najprv na ústie rúrky, ktorá bude zavádzaná do zeminy, navarené 2 záťažové oceľové prstence (2), napr. štandardná stavebná oceľ. Prvý z vonkajšej strany rúrky, aby sa zabránilo deformácii ústia potrubia a druhý zvnútra, ktorý narúša pohlcovanú zeminu tak, aby išla na záver inštalácie zo zarazeného potrubia ľahšie odstrániť. Na opačnom konci potrubia sa navaruje úchytmi (3), ktoré budú použité na pevné spojenie potrubia s rámovacím alebo pretláčacím kladivom vysokopevnostnými popruhmi.

 

b) Umiestnenie oceľového potrubia do štartovacieho výkopu a jeho zarovnanie do požadovaného smeru inštalácie. Všeobecne je dĺžka štartovacieho výkopu rovná dĺžke zarážaného potrubia a dĺžke kladiva.

 

c) Umiestnenie kónických prstencov vhodných priemerov (4) do ústia oceľovej rúrky, aby hlavica zemného kladiva bola vymedzená voči stredu potrubia.

 

d) Príprava uloženia zemného pretláčacieho kladiva tak, aby jej os zodpovedala osi inštalovaného potrubia. Aj malá percentuálna odchýlka súosovosti spôsobuje stratu prenosu úderovej energie z kladiva na potrubie.

 

e) Zasunutie hlavice zemného kladiva do kónických prstencov na ústie potrubia a jej zaistenie pomocou vysokopevnostných popruhov (5). Popruhy spájajú navarené úchyty na konci potrubia a koncové puzdro zemného kladivá.

 

f) Pripojenie tlakového vzduchu cez olejovač k zemnému kladivu.

 

g) Spustenie zemného kladiva a zarazenie potrubia.

 

ramování potrubí 01

 

 

  

Postup vyčistenia inštalovaného potrubia od zvyškovej zeminy:

 

ramování potrubí 01

 

a) Po dokončení inštalácie potrubia sa upevňujúce popruhy odpoja pomocou spätného chodu sa uvoľní zemné kladivo z prstencov.

 

b) Následne je vnútro rúrky ručne vyčistené od odpadového materiálu do hĺbky cca 3-4 násobku priemeru rúry pre možné zavedenie vyfukovacej doštičky (1).

 

c) Do koncovej časti potrubia je potreba vypáliť štyri otvory pre zaisťovacie tŕne (3), upevňujúce a zaisťujúce vyfukovaciu doštičku.

 

d) Po vložení a zaistenie vyfukovacej dosky je pripojená hydraulická hadica k zdroju tlakovej vody a pneumatická hadica ku kompresoru.

 

e) Tlak vzduchu vytlačí zvyškovú zeminu von z potrubia.

 

 

ramování potrubí 01

 


 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

 

Akú dĺžku potrubia môžem naraz inštalovať?

Toto všeobecne závisí na pôdnych podmienkach. Avšak v prípade zemného pretláčacieho kladiva MAX K95S odporúčame zavádzať oceľové potrubie s priemerom 219 mm do maximálnej vzdialenosti 10 m.

 

Ako dlhé potrubie potrebujem pre inštaláciu potrubia s dĺžkou 10 m?

Pre potrubie o dĺžke 10 m potrebujete výkop o dĺžke 10 m plus dĺžka kladiva. Ak takýto štartovací výkop nie je možný, potom je možné potrubie rozdeliť do kratších úsekov a pri inštalácii postupne zvariť.

 

Ako sa spája potrubie pri inštalácii?

Štandardným privarením.

 

Aké by mali byť pôdne podmienky, aby bolo možné technológiu rámovania použiť?

Rámovanie potrubia možno použiť v štandardnej zemine. Tzn. bez väčších kameňov alebo kusov betónu. Pokiaľ si nie sme istí, čo sa pod povrchom nachádza, je možné urobiť skúšobný a zavádzací pretlak zemným kladivem a v rovnakom mieste potom inštalovať potrubie.

 

Aké koncové puzdro môžem pre rámovanie použiť?

 

Možno použiť štandardné kónické puzdro s možnosťou cúvania alebo valcové koncové puzdro pre zaťahovanie chráničky.

 


 

 

PREZENTÁCIA POKLÁDKY POTRUBIA - BRODY

 

Pod štátnou cestou malo byť zriadené nové energetické zariadenie.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Bolo inštalované potrubie s priemerom 133 mm. Celková dĺžka potrubia bola 24 metrov a pozostávala z troch častí s dĺžkou 8 metrov. Potrubie malo byť zavedené v hĺbke 1,7 metra.

 

Na tento účel bolo použité zemné pretláčacie kladivo TERMA MAX K130S spoločne s kónickými prstencami v priemeroch 90-190 mm. Potrubie bolo riadne pripravené pred vložením, tzn. na začiatku rúrky boli navarené oceľové krúžky a na konci držiaky pre pevné spojenie rúrky so zemným kladivom pomocou viazacích popruhov.

 

         

 

ramování potrubí 01

 

 

Celá dĺžka potrubia bola inštalovaná bez problémov. Potrubie bolo inštalované do stredne zhutneného vlhkého piesku.

 

 

ramování potrubí 01

 

Ďalší osemmetrový úsek potrubia bol po vložení do štartovacieho výkopu zvarený dokopy.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Celá inštalácia chrániaceho potrubia bola dokončená za menej ako 1,5 hodiny.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

 

 

 


 

 

PREZENTÁCIA POKLÁDKY POTRUBIA - MALDYTY

 

 

V tomto prípade je inštalované oceľové potrubie s priemerom 219 mm a dĺžkou 18,5 metra, v hĺbke 2 m, ako potrubie pre inštaláciu prívodu vody do nových rekreačných budov. Inštalácia prebiehala pod stávajúcim terénom a nedávno položenou asfaltovou cestou. K inštalácii bolo použito zemné pretláčacie kladivo TERMA MAX K95S.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Bolo potrebné položiť dve oceľové rúrky s dĺžkou asi 9 metrov.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

V prípade tejto objednávky bol k dispozícii dostatočný priestor pre dlhý štartovací výkop, aby bolo možné inštalovať celú trubku bez nutnosti jej delenia na kratšie dĺžky.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

 

Báger bol najprv využitý pre zhotovenie štartovacieho výkopu a následne pomohol pri správnom založení potrubia vo výkope.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Potom bolo k inštalovanému potrubiu pripojené zemné kladivo pomocou popruhov a hlavice kladiva v potrubí bola osovo vymedzená pomocou kónických prstencov. Bolo potrebné sa uistiť, že zemné kladivo je inštalovaná v rovnakej osi ako potrubie.

 

 

ramování potrubí 01

 

 

Pre upresnenie – odchýlka osi posunu o 10° vzhľadom k osi inštalovaného potrubia spôsobí, že stratíme približne 20 % nárazovej energie zemného kladiva.

 

 

ramování potrubí 01