Přerovská 68, 779 00 Olomouc

+420 585 316 220

info@manek.cz

Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina

+420 776 195 303

infobrno@manek.cz

Odborné články

Predstavenie modernej technológie zemných pretláčacích kladív TERMA MAX

Výrobca bezvýkopových technológií TERMA vyrába pretláčacie kladivá s využitím modernej teflónovej technológie, vďaka ktorej majú kladivá vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a výrazne nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s pôvodnou "klasickou" konštrukciou. Vymeniteľná stupňovitá hlavica, masívne monolitický úderník, pneumatický ventil zaisťujúci zmenu smeru chodu rakety, originálne rýchlospojky či vystužené hadice - to všetko stavia rakety TERMA medzi popredných svetových výrobcov.

 

Monolitický úderník

 

Hlavnou súčasťou zemných pretlačovacích rakiet je masívny úderník, ktorý sa pohybuje v tele rakety - puzdre, a naráža do hlavice. Monolitická konštrukcia úderníka eliminuje možnosť jeho poškodenia v dôsledku prekročenia prevádzkového tlaku rakety.

 

Vymeniteľné teflónové tesnenie a vedenie

 

V prípade, že sa úderník v puzdre pohybuje "kov na kov" dochádza k oteru kovových kontaktných plôch a obe časti sa rýchlejšie opotrebovávajú. Postupom času vznikajú vôle, ktoré majú za následok stratu tlaku a účinnosti rakety. Súčasne s opotrebením vzrastá aj spotreba vzduchu. Pri oprave opotrebovaného úderníka servisný pracovník navarí oceľové prstene, čím zväčší jeho priemer, aby opäť doliehal k puzdru rakety. Oprava je ale nákladná.

 

Ak sa medzi úderník a puzdro rakety dostanú nečistoty, napr. piesok alebo zemina, potom dochádza k veľmi rýchlemu opotrebovaniu úderníka alebo vážnemu poškodeniu kontaktných plôch. Oprava v tomto prípade väčšinou býva možná, ale veľmi drahá.

 

Teflónové pásky

 

Pretláčacie kladivá TERMA majú vo svojej konštrukcii medzi úderníkom a puzdrom teflónové tesniace pásky, ktoré bránia vzájomnému treniu kovových súčastí a utesňujú priestor medzi nimi. Tým efektívne chránia kontaktné plochy a spoľahlivo tesnia. Toto riešenie predlžuje životnosť rakety a redukuje náklady na prevádzku a údržbu a straty stlačeného vzduchu vo vnútri rakety.

 

Ak dôjde k opotrebovaniu pásky, jednoducho sa vymení za novú a raketa má rovnaké vlastnosti ako nová. Výmena pásky je oveľa rýchlejšia a hlavne lacnejšia, než navarovanie prsteňov na úderník rakety.

 

Antivibračné elementy

 

Raketa je zároveň vybavená antivibračnými elementami, ktoré chránia riadiací piest pred vibráciami, čo zaisťuje jej dlhodobú prevádzkyschopnosť.

 

Presná a stupňovitá hlavica

 

Zemné kladivá TERMA vedľa teflónovej technológie pracujú taktiež s patentovanou stupňovitou hlavicou, ktorá vyhrala viacero medzinárodných ocenení za presnosť. Je vyrobená z odolného materiálu, ktorý predlžuje jej životnosť.

 

Značka TERMA v súčasnosti pokračuje v tradícii výroby rakiet s pevnou hlavou, hoci niektorí výrobcovia prešli na hlavice pohyblivé. Podľa nezávislých testov a referencií zákazníkov majú oba varianty prevedenia porovnateľný výkon, pevné hlavice sú však spoľahlivejšie, menej poruchové a lacnejšie.

 

Optimálna dĺžka a vyváženie rakety pozitívne ovplyvňuje presnosť rakety bez ohľadu na pôdne podmienky.

 

Modulárna konštrukcia tela rakety

 

Hlavica, úderník, puzdro, koncová časť ... jednotlivé prvky rakety sú vyrobené ako samostatné diely, čo znižuje náklady na opravy. Častým dotazom býva možnosť výmeny stupňovitej hlavice, u ktorej pri vykonávaní pretlakov dochádza k postupnému opotrebovaniu.

 

Zatiaľ čo u väčšiny výrobcov zákazník platí vysoký príplatok za možnosť výmeny hlavice (rozdiel v cene medzi raketou s pevne navarenou alebo vymeniteľnou hlavou) a následne aj vysokú cenu za samotnú výmenu, spoločnosť TERMA ponúka modelový rad rakiet s vymeniteľnou hlavicou už v základnej cene. Zákazníka potom poteší aj fakt, že výmena hlavice príde rádovo len na 1 000 EUR.

 

Spätný chod riešený pneumatickým ventilom

 

Smer chodu rakety TERMA počas práce kedykoľvek zmeníte otvorením či zatvorením pneumatického ventilu, ktorý je prehľadne umiestnený na primazávači. U výrobcov, ktorí na ovládanie rakety používajú lanko alebo pootáčanie hadice, býva u dlhších pretlakov alebo pri čiastočnom zasypaní pretlaku toto konanie problematické, niekedy až nemožné.

 

Multifunkčný primazávač

 

Prehľadný kompaktný primazávač umožňuje okrem spustenia, taktiež plynulú reguláciu výkonu rakety a ovládanie zmeny smeru chodu rakety zároveň aj reguláciu primazávania a možnosť kontrolovania množstva oleja v nádobke. Primazávač súčasne obsahuje aj obmedzovač vstupného tlaku, ktorý chráni raketu pred poškodením.

 

Vystužená riadiaca a pneumatická hadica

 

Vystuženie pneumatickej hadice oceľovým opletom výrazne zvyšuje odolnosť hadice proti oteru, prerazeniu a chráni ju pred zlomením či deformáciou. Riadiaca trubica, ovládajúca zmenu smeru chodu rakety, je umiestnená vnútri hlavnej vzduchovej hadice, čím je chránená pred fyzickým poškodením. Medzi raketou a primazávačom vedie iba jedna odolná hadica, čo znižuje možnosť poškodenia systému.

 

Špeciálne rýchlospojky so zámkovým systémom

 

Okrem rýchleho napojenia pneumatických hadíc tento systém zároveň chránia spoje pred samovoľným rozpojením alebo uvoľnením pri práci. Systém tiež chráni raketu pred preniknutím nečistôt alebo zeminy dovnútra.

 

Precízne spracovanie

 

TERMA vyrába rakety s vysokým štandardom spracovania. To sa významne prejaví predovšetkým v údržbe a účinnosti rakety. Zadná časť rakety - koncové puzdro - je vďaka precíznemu závitu zaistené iba pastou Loctite a nie lepením, takže sa ľahšie demontuje a navyše pri demontáži nie je potreba nahrievania, čo môže mať za následok stratu mechanických vlastností.

 

Vlastný vývoj, výroba a rýchly servis

 

Výrobca TERMA svoje kladivá vyvíja a vyrába vo vlastnom závode. To sa pozitívne odráža jednak na technologickom pokroku rakiet, ale predovšetkým v rýchlosti servisu, poradenstva a dostupnosti náhradných dielov a príslušenstva. Vďaka dôkladnému vyškoleniu servisných technikov v autorizovaných servisoch zaisťujú rýchle a odborné servisné zázemie pre stavebné firmy.

 

Kliknite na obrázky pre ich zväčšenie...

 

 

 

  

https://www.manek.cz/images/Terma/Rez_raketou_TERMA_w.jpg

 

 

https://www.manek.cz/images/Terma/Olejovac_TERMA_w.jpg